Tin tức

NHÔM ĐẮT HƠN VÀNG ???

BẠN CÓ BIẾT, ĐÃ TỪNG CÓ THỜI, NHÔM CÒN ĐẮT HƠN CẢ VÀNG ?
Thời kỳ...

NHÔM - THỨ VẬT LIỆU ĐÃ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI

Nhôm được gọi là “kim loại trẻ” , theo như ghi chép trong ngành hóa học...

Nhôm Việt Khiêm