Sản phẩm

Nhôm ADC phi tiêu chuẩn

Mã sản phẩm: Al - Aluminium Nhôm ADC phi tiêu chuẩn
Định dạng: Nhôm thỏi/ Ingots...

Nhôm billet

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm tối ưu , chúng tôi...

Nhôm chặt

Mã sản phẩm: NHÔM CHẶT
Sản xuất tại Việt Nam

Nhôm thỏi

Mã sản phẩm: Al - Aluminium
Nhôm thỏi UBC, ADC12, ADC phi tiêu chuẩn
Định dạng...

Nhôm UBC luyện thép

Mã sản phẩm: Al - Aluminium
Nhôm thỏi UBC Định dạng: Nhôm thỏi, dây, hạt
Kích...

Nhôm Việt Khiêm